Kronofogden

Kronofogden

”Informationen är hämtat från Kronofogdens hemsida”

Vårt uppdrag

Många förknippar oss främst med att vi driver in skulder. Ja, vår vanligaste uppgift är just att hjälpa dem som inte fått betalt. Men vårt uppdrag är större än så.

Vi ska:

  1. Säkerställa finansieringen av den offentliga sektorn.
  2. Bidra till ett väl fungerande samhälle för medborgare och
    näringsliv.
  3. Motverka brottslighet.

Det här står i vårt regleringsbrev. Vi har också ett mer specificerat uppdrag:

”En god betalningsvilja ska upprätthållas i samhället och företeelser som kan leda till överskuldsättning ska motverkas. Kronofogdemyndigheten ska underlätta för medborgare och företag att göra rätt för sig. Medborgare och företag ska ha förtroende för Kronofogdemyndighetens verksamhet.”

Alla som har med oss att göra ska uppfatta oss som pålitliga, hjälpsamma och offensiva. Det betyder att de ska känna förtroende för oss och vår verksamhet. Värdena är vägledande för vårt förhållningssätt, vårt bemötande och vårt agerande. Både som individer och som organisation.

Källa: https://www.kronofogden.se/uppdrag.html