Om Oss

SPS SOMALISKA PARAPLYORGANISATIONEN I SKÅNE
Paraplyorganisationen grundades den 13 september 2013 och verkar för att föra samman somaliska organisationer i Skåne, i ett gemensamt arbete för svensksomalier.
Under Somaliska Paraplyorganisationen finns över 30 medlemsorganisationer som arbetar för att stärka svensksomaliernas ställning i samhället.
Medlemskap i SPS ges till alla somaliska organisationer som bygger på demokratisk grund och är parti politiskt obunden, och verkar för ett multikulturellt Sverige.
Medlemsorganisationerna ska acceptera och verka för Somaliska Paraplyorganisationens ändamål.
Övriga organisationer eller enskilda individer som stödjer Paraplyets ändamål är välkomna som stödjande medlemmar.

VISION
Vår vision är ett multikulturellt samhälle där alla kulturer berikar, samspelar och interagerar med varandra ”Ett Sverige för alla”.

ÖVERGRIPANDE STRATEGI
Vårt övergripande mål är att utifrån organisationens vision främja ökad interaktion och samarbete mellan svensksomalier och svensksamhället.